KENT TEMİZLİĞİ ÇÖP TOPLAMA VE TRANSFER HİZMETLERİ

KENT TEMİZLİĞİ ÇÖP TOPLAMA VE TRANSFER HİZMETLERİ

ANKA Şirketler Grubu, pek çok yerel yönetim, hastane ve işletmenin çevre temizliği ve katı atık yönetimini sürdürmektedir. Bu bağlamda çöp toplama, endüstriyel atık, tıbbi atık, moloz toplama, araçlı/araçsız cadde süpürme gibi hizmetler yürütülmektedir. Ülkemizde her yıl milyonlarca ton çöp oluşmaktadır. Belediye ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttüğümüz çöp toplama hizmetini, çevreci bir yaklaşımla yürütüyoruz. Firmamızın eğitimli ve dinamik kadrosu, görevini ciddiyetle yerine getirmektedir. Toplanan çöpler, uzman kadromuz tarafından uygun bölgeye transfer edilmektedir. Çevre temizliğini sağlıklı ve çağdaş yaşamın temeli sayan ANKA Şirketler Grubu, çevre bilincinin topluma aktarılması yönünde çeşitli sosyal sorumluluklar üstlenmeyi de kendisine görev saymaktadır. Çevreye ve doğaya olan sosyal sorumluluk bilinci içinde yürütülen katı atık yönetiminde ise, AB emisyon standartlarına uygun çözümler üretilmektedir. Atık maddelerin dönüşümü ve ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanmaktadır.